DLL Kullanımı

DLL ile çağrı durumlarını alabilirsiniz. Çağrının;

 • Hazırlanma
 • Çalma
 • Konuşma
 • Kapanma
 • Hata
evrelerini kendi uygulamanızda izleyebilirsiniz. Her çağrı için şu bilgiler gelmektedir:
 • Arayan
 • Aranan
 • Arayan İsim
 • DID
 • Çağrı Evresi
 • Kredi Miktarı
 • Çağrı No
 • Zaman(Unix Formatında)
 • Destinasyon Bilgisi


DLL Tanımları(Delphi/Lazarus ile):


TStateCallback = procedure(stateType:smallint; msg:WideString); TEventCallback = procedure(cli, cld, destination, did:PChar; dir, call_state:Integer; credit:Double; i_call:Integer; time:Integer); procedure ConnectToServer(username, password:PChar); StdCall external 'roievent.dll'; procedure DisconnectServer(); StdCall external 'roievent.dll'; procedure DisconnectCall(i_call:Integer); StdCall external 'roievent.dll'; procedure RegisterEventCallback(eventcb: TEventCallback); StdCall external 'roievent.dll'; procedure RegisterStateCallback(statecb: TStateCallback); StdCall external 'roievent.dll'; procedure OnSttChange(stateType:smallint; msg:WideString); StdCall; procedure OnMsgEvent(caller_name, cli, cld, destination, did, did_desc:PChar; dir, call_state:Integer; credit:Double; i_call:Integer; time:Integer); StdCall;


DLL Tanımları(C#):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace DllTest
{
  class Program
  {

    [DllImport("roievent.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint = "ConnectToServer")]
    public static extern void ConnectToServer([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string username, [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string password);
    [DllImport("roievent.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint = "DisconnectServer")]
    public static extern void DisconnectServer();
    [DllImport("roievent.dll", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Ansi, EntryPoint = "DisconnectCall")]
    public static extern void DisconnectCall(int i_call);

...


Geri Bildirimler


TStateCallback:
Durum bilgilerini bildirir. RegisterStateCallback ile kaydedilmelidir.
ParametreTipAçıklama
stateType SmallInt Durum bilgisidir:
 • 1: Login Hatası
 • 2: Hatalı Dizin
 • 3: Bağlantı Hatası
 • 4: Genel Hata
 • 5: Ağ problemi
 • 11: Sunucuya başarı ile bağlanıldı
 • 12: Sunucuya başarı ile login alındı
 • 13: Sunucuya bağlantı düzgün olarak kapatıldı.
msg WideString Durum açıklaması

TEventCallback:
Çağrı evrelerini bildirir. RegisterEventCallback ile kaydedilmelidir.
ParametreTipAçıklama
cli PChar Arayan telefon numarası
caller_name PChar Arayan İsim
cld PChar Aranan Telefon Numarası
destination PChar Aranan Yer Bilgisi
did PChar Aramayı Yapan Hesap Bilgisi
did_desc PChar Aramayı Yapan Hesap Açıklaması
dir Integer Arama Yön Bilgisi ( 0: Gelen, 1: Giden )
state Integer Çağrının Evresi
 • 0: Hazırlanma
 • 1: Çalma
 • 2: Konuşma
 • 3: Bitme
 • 4: Hata

Metodlar


ConnectToServer:
Sunucuya bağlanmayı sağlar.
ParametreTipAçıklama
username PChar Kullanıcı Kodu
password PChar Şifre

DisconnectServer:
Sunucu ile olan bağlantıyı kapatır.

DisconnectCall:
No'su verilen çağrıyı sonlandırır.
ParametreTipAçıklama
i_call Integer Çağrı no'su